Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

jemrobaki
7111 1f30
jemrobaki
Nie mam problemu z tym, że mnie nie lubisz. 
Nie każdy w końcu ma dobry gust.
— Pokolenie Ikea
jemrobaki
Reposted fromdoener doener viapannakies pannakies
jemrobaki
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viazarazwracam zarazwracam
jemrobaki
8030 2ad7
jemrobaki

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach
jemrobaki
7843 0297 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viam68k m68k
jemrobaki
7249 b951
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viamoya moya
2399 fac4 500
Reposted fromvesania vesania viafelicka felicka
jemrobaki
3894 a1fe
Reposted fromcorkeyL corkeyL viafelicka felicka
jemrobaki
nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viabjureczko bjureczko

July 09 2015

jemrobaki
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabjureczko bjureczko
jemrobaki
jemrobaki
0243 1fd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabjureczko bjureczko
jemrobaki
6662 4865
Reposted frommagija magija viabjureczko bjureczko
jemrobaki

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viabjureczko bjureczko
jemrobaki
jemrobaki
3668 9ac1
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabjureczko bjureczko
jemrobaki
6379 7935
Reposted fromfelicka felicka
jemrobaki
6799 3aa3
Reposted frombjureczko bjureczko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl