Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

jemrobaki
7197 00dd
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaemes511 emes511
jemrobaki
3621 d431 500
Reposted fromgarter garter viaemes511 emes511

July 08 2015

jemrobaki
8146 7217
Reposted fromtooskaa tooskaa viadzony dzony
jemrobaki
7216 3f42
Reposted fromAgnesagnes Agnesagnes viadzony dzony
jemrobaki
6205 46cc 500
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge
jemrobaki
6235 bf56 500
Reposted fromseverine severine
jemrobaki
2164 c1e5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaemes511 emes511
jemrobaki
Z wyjątkiem (...) nie znamy tu nikogo. Nie jest to wielka strata, przynajmniej dla mnie, bo życie towarzyskie i tak nic mi nie daje. Nigdy nie mówię tego, co naprawdę myślę, nigdy nie wyrażam swoich prawdziwych opinii, tylko zawsze staram się zbliżyć do tego, co myśli i uważa osoba, z którą akurat rozmawiam, udaję, że interesuje mnie to, co mówi. Wyjątkiem są chwile, kiedy piję, wówczas zazwyczaj posuwam się za daleko w drugą stronę, a potem budzę się zdjęty lękiem, że przekroczyłem granicę; lęk ten z wiekiem narasta, a ostatnio potrafi trwać całe tygodnie.
— Karl Ove Knausgard, "Moja walka"
jemrobaki
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaemes511 emes511
jemrobaki
5017 5ed7
Reposted fromemes511 emes511
jemrobaki
5018 a706
Reposted fromemes511 emes511
jemrobaki
ta dziewczyna jest... prześliczna!!

July 07 2015

jemrobaki
8197 34fb
Reposted byemes511NSFWorldbudasstream-of-consciousness-journaldesertpsychoOooDUPAkacownik
jemrobaki
8195 3b4a
Reposted bydzony dzony
jemrobaki
8193 c5c0
jemrobaki
8192 581a
Reposted byelavatorZoonk11telewizjaklamie
jemrobaki
8190 4e43
so russian huehuehue
jemrobaki
8187 ec49
Reposted byZoonk11emes511CuriousFrenchy
jemrobaki
8186 780d
jemrobaki
8183 73a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl